שני ח”כים יבדקו: מי ביזה את הגרי”ג אדלשטיין והגר”ד לנדא?

מה קרה בעצרת הבחירות של 'דגל' בבני ברק? מנדי גרוזמן ואלי ביתן מגוללים ב'מנדי וביתן' ב'כאן מורשת' את השתלשלות האירועים שמטלטלים את הציבור הליטאי - לפי גרסאות שני הצדדים • מגלים: שניים מח"כי 'דגל' מעורבים בבדיקת הטענות • הצעה: ועדה בראשות רב לבחינת האירועים
חרדים 10
י' ניסן התשע"ט / 15.04.2019 00:38

מנדי גרוזמן: עולם העצרות החרדיות הוא עולם מרתק. זר לא יבין זאת, אבל לסדר כניסתם של הרבנים יש משמעות וכמובן לסדר ישיבתם על הבמה. עצרת הבחירות של דגל התורה שהתקיימה ביום ראשון שעבר בבני ברק מעוררת סערה בקרב פעילי המפלגה.

ברקע: יריבות בין בית מרן הרב חיים קניבסקי לבין בית מרן הרב גרשון אלדשטיין וכן בין בית מרן הרב קניבסקי לסביבתו של הרב דוב לנדו, מראשי ישיבת סלבודקא.

בשבוע שעבר פרסמה העיתונאית שרי רוט באתר חרדים 10 סדרה של סרטונים, מהם עולה, לכאורה, כי סדרני האירוע מנעו את כניסתם של הרב אדלשטין והרב לנדו.

כמובן הגרסאות שונות ואין דרך אחרת מלבד לתאר את השתלשלות האירועים, צעד אחר צעד, לפי גרסה א’ ולפי גרסה ב’.

לחובבי הז’אנר, הישארו איתנו, לאלו שלא – נבטיח שנעשה את זה מהר ככל האפשר.

בליל העצרת הרב דב לנדו התפלל ערבית בביתו של הרב גרשון אדלשטיין, משם תכננו השניים לצאת יחדיו, בשני רכבים, לעצרת הבחירות. עם המשטרה תואם לפתוח את הכניסה לשני הרכבים שהיו אמורים להגיע יחדיו. עד כאן העובדות מוסכמות על כל הצדדים.

לדברי אנשי בית הרב אדלשטיין ואנשיו של הרב לנדו, מבחינת אנשי הרב קניבסקי המטרה הייתה ברורה: לא לאפשר כניסה משותפת של השניים אל בימת העצרת. על פי העמדה הזו, הרב דב לנדו נחשב לדמות רבנית חשובה ומשפיעה שלא מקבלת הכתבות מאנשי הרב קניבסקי, מהרב קניבסקי עצמו כמובן שכן, והכניסה שלו ביחד עם הרב אדלשטיין, שגם בין ביתו של הרב אדלשטיין לבין אנשי הרב קניבסקי שוררת מתיחות – הייתה משדרת לקהל שסביבת הרב קניבסקי סופגת ערעור ממוקדי כוח רבניים בולטים.

על פי הגרסה הזו, סדרני האירוע, שנשמעו להוראות אנשי רשב”ם, ניסו לעכב ככל הניתן את כניסת השניים וליצור מצב שבו הם יכנסו בנפרד, זו מטרה א’, ומטרה ב’: שגם כניסת הרב אדלשטין לבדו לא תהיה מרשימה.

הגרי”ג אדלשטיין בן ה-96, עומד וממתין. צילום: באדיבות המצלם

פמלייתו של הרב אדלשטיין מנתה 8 איש, ואילו הסדרנים סירבו להכניס יותר מ-4. לדבריהם, פמלייתו של הרב קניבסקי מנתה 17 איש.

כשחלק מאנשי הרב אדלשטיין סורבו להיכנס יחד איתו, התיישב הרב בן למעלה מ-90 על כיסא למרגלות המדרגות המובילות אל הבמה, עד שהעניין סודר. בין לבין החלה תגרת ידיים סמוך למקום, בין חלק מגבאיו של הרב לבין סדרני האירוע.

נאמר: סדרני האירוע עצמם אנשים חרדים, נחשבים כממושמעים להוראות אנשי הרב קניבסקי. במקביל, עוכב הרב לנדו בכניסה. לדברי אנשיו הוא עוכב פעמיים, בשני מעגלי אבטחה שונים. הוא הגיע מלווה ב-4 אנשים, ואת שנים מהם, ביניהם נכדו הרב טוביה לנדו, סירבו להכניס.

לדברי אנשיו של הרב לנדו, ‘לנדו הנכד לא אהוב, בלשון המעטה, על אנשי הרב קניבסקי’.

אלי ביתן: בתוך בני ברק מדובר בסערה שמתסיסה את אנשי העיר.

מנדי גרוזמן: הרב אדלשטיין כבר הגיע לבמה, הוא ישוב עליה, אחרי זמן מה עלה גם הרב לנדו. לדברי אנשיו של הרב לנדו, אחד מהפעילים המוכרים בביתו של הרב קניבסקי חסם את דרכו של הרב לנדו לעבר שולחן הכבוד המרכזי.

הרב לנדו ביקש לשבת ליד הרב אדלשטין, שם, לידו, היה ישוב על כסא גלגלים הגאון, מראשי ישיבת פונוביז’, הרב דב פוברסקי. אנשי הרב לנדו ביקשו למצוא מקום לרב לנדו בין הרב אדלשטיין לבין הרב פוברסקי, אבל הדבר נמנע על ידי אותו פעיל. גם המקום השלישי, הסמוך לרב פוברסקי, נחסם לדבריהם על ידי אותו פעיל.

הרב לנדו התיישב בשורה השנייה ולאחר מכן כשנשא דברים התיישב ליד השולחן המרכזי ומיהר לשוב לביתו.

בביתו של הרב קניבסקי מסרבים להתייחס לעניין, אולם להשלמת התמונה נביא גרסה אחרת של השתלשלות הדברים: אנשי הרב אדלשטיין לפי גרסה זו תיאמו עם סדרני האירוע על כניסת 4 מלווים, בפועל הם הגיעו עם 8. לכן דרכם נחסמה. הם יכלו לתאם מראש. הרב עצמו יכל כמובן להיכנס מראש, ואנשיו הם שמנעו זאת ממנו עד שתתאפשר הכניסה שלהם עצמם.

אחד ממלוויו של הגרי”ג אדלשטיין הוכה, התעלף וטופל בידי אנשי ‘איחוד הצלה’. חליפתו נקרעה. צילום: באדיבות המצלם

לפי הגרסה הזו, מי שביזה את אנשיו של הרב אדלשטיין אלו אנשיו ותלמידיו. בנוגע לאנשי הרב לנדו הם תיאמו, לפי הגרסה הזו, על כניסת שני מלווים והגיעו עם ארבעה. גם הכניסה שלו התעכבה בהחלטה של אנשיו וביזויו של הרב לנדו, על פי הגרסה הזו, היא על אחריות אנשים שלו דווקא. לרב לנדו היה שמור מקום ליד הרב פוברסקי, אנשי הרב לנדו הם אלו שביקשו להזיז את הרב פוברסקי, אקט לא מכבד על פי הגרסה הזו וביזויו על אחריותם.

על פי הגרסה הזו, אותו פעיל בבית הרב קניבסקי לא חסם את דרכו של הרב לנדו לכניסה, אלא להיפך, שמר על המקום ששמור לו ליד הרב פוברסקי כדי שיוכל להתיישב בו. ההחלטה לא לאפשר לרב לנדו להתיישב במקום היא של אנשיו וביזויו נעשה דווקא על ידיהם.

אנשי בתי הרב אדלשטיין ובית הרב לנדו מכחישים: לא היה שום תיאום מוקדם על מספר מלווים, נכדו של הרב לנדו, אותו נכד הרב טוביה לנדו שסורב להיכנס, איננו לדבריהם ‘עוד מלווה’ אלא מקורב ביותר לרב. מתארים עוד שהרב היה באמצע להישען על נכדו, הרב יהודי קשיש, וסדרני האירוע ניסו ממש לגרור את הנכד מהכניסה בעוד סבו, ראש ישיבת סלבודקא, שעון על הנכד שלו.

הרב אדלשטיין והרב לנדו הגיעו יחד לעצרת וכוונתם ורצונם היה לשבת זה לצד זה. הרב לנדו עוכב במיוחד כדי שלא יעלה אל הבמה ביחד הרב אדלשטיין, וכשאושרה כניסתו באופן טבעי הוא ביקש במיוחד לשבת לצד הרב אדלשטיין. לדברי צד זה, הרב פוברסקי היה ישוב על כסא גלגלים לא במקום מסומן והיה מקום וניתן היה להושיב את הרב לנדו לצד הרב אדלשטיין, כפי הכוונה הראשונית, וזה לא התאפשר. עוד הם אומרים שאפילו המקום שלצד הרב פוברסקי גם הוא נתפס על ידי אותו פעיל במטרה לגרום לרב לנדו שלא יוכל להתיישב שם.

אלי ביתן: מאבק רבני בתוככי העיר בני ברק, בין גדולי התורה בצמרת המפלגה, לא ברור אם הרבנים מעורבים במחלוקת, מראות לא נעימים. הבאת את שתי הגרסאות אבל משתיהן עולה ריח לא נעים. כל אחד מאשים את המקורבים של הצד השני, אבל מנדי אתה מתאר את מפלגת דגל התורה המייצגת את בני התורה, ומתאר מצב שהרבנים לא שולטים או כן שולטים במערכת המפלגה.

הקהל בעצרת לא מודע לדרמה מאחורי הקלעים. צילום: Yehuda Haim/Flash90

מנדי: יש קונצנזוס שביזוי גדולי תורה היה כאן, באשמת מי – יש מחלוקת.

לדברי בתי שני הרבנים, אנשי הרב קניבסקי מבקשים להקטין כל רב אחר מלבדו וכך להפוך לשולטים יחידים במפלגה הליטאית.

לסיום רק נאמר שפעילים בדגל התורה אומרים לנו, שהם כבשו את זעמם כדי שלא לגרום למפלגה נזק בבחירות, אך כעת הם מבקשים למחות על ביזוי גדולי התורה.

למערכת ‘מנדי-ביתן’ הגיע מידע ששניים מתוך שלושת חברי הכנסת המכהנים של דגל התורה מעורבים בעניין ובכוונתם לבדוק את טענות הצדדים. ברקע אף נשמעת הצעה להקמת ועדת בדיקה של אירוע ליל העצרת. ההצעה הזו מבקשת למנות וועדה בראשות רב ולצידו עסקנים, אנשי מקצוע שמורגלים בארגון אירועים – וביחד יוכלו לבדוק את הפרטים.

הדפס כתבה

5 תגובות

הוסף תגובה חדשה
  מי יסכים להיות הגנן הראשי ....
  15/04/2019 07:58
  גננת
 1. תזמינו אותו כבר לחקור את אירועי פתח תקווה.
  מה שקורה באלעד עכשיו בהעתק הדבק בפ”ת.

 2. לשה"ר נטו
  15/04/2019 08:03
  יהודי פשוט
 3. מה אתם מפיצים דברים אלו שהם כ ו לו לשה”ר!! ללא שום תועלת כלל!!

 4. לא מעניין את אף אחד
  15/04/2019 10:22
  אהרון
 5. תפסיקו כבר עם העניין הזה.
  זה פשוט לא מעניין.
  שר התורה הא יחיד ומיוחד

 6. כובד התיירה
  15/04/2019 17:31
  חצקל
 7. …דבר אחד אין בו מחלוקת.שאין בעולם מבזי רבנים כמו הליטאים.אין ולא יהיה.כמובן עושים את זה בכל ההידורים..בחיים שלי לא שמעתי בדיחה כזאת.למנות..וועדה ורב וחברי דגל..שיבדקו אם ביזו את שני הרבנים..חחחחצחחצחחחחחחחצצצצצח הלו הם שותפים לדבר.כולם יודעים.ששני הברברים מרשב”ם.יצחק שאול הבן.ויענקי הנכד.משפילים כל רב כדי שלא יאפיל על הסבא שלהם..כי מדובר..בהרבה הרבה…רובלים…בושה וחרפה.הרב אדלשטיין.הוא המנהיג של המפלגה שלהם.ואיזה ילד בטלן ומשועמם..מבזה אותו..לעין כל..וגפני.ומקלב.ואשר.שותקים..וכמובן..איש החינוך הידוע..הברברי מוטקע בלוי..לעצם הענין.אני שמח שיש אצל הליטאים מריבות עד אין סוף.זה העונש שלהם.על שביזו גדולי עולם כל השנים..רק כואב לי על הביזוי של שני גדולים ענווים..שלא יודעים..דרך המלחמה..!!!!!

 8. המלחמות של הספרדים, לא מגרדות אותם...
  15/04/2019 21:32
  קובי
 9. המלחמות של הספרדים, לא מגרדות אותם…