מונע שקיפות, מבסס שליטה: כך הראשל”צ דוחק לצד את הרב לאו

חברי מועצת הרבנות הראשית יצביעו על אישור תקנון עבודה, אלא שעיון בנוסח הקודם מגלה: בוצעו שינויים שנועדו למנוע שקיפות - ובעיקר לדחוק הצידה את הגר"ד לאו • יהיו ישיבות שלא יוקלטו, בהיעדרו יוכל למנות מחליף כרצונו, והצעה לסדר יום של הגר"ד לאו - לא תיכלל בישיבה שנקבעה
חרדים 10
ז' אדר ב' התשע"ט / 13.03.2019 22:24

הראשל”צ הגר”י יוסף ולשכתו פעלו למנוע שקיפות ברבנות הראשית ולהשיג בה שליטה.

לפי דיווח של יקי אדמקר ב’וואלה’, מדובר בתקנון חדש לעבודת מועצת הרבנות הראשית, הגוף שאחראי על תפקוד הרבנות – שהונח בעבר לפתחם של חברי המועצה, אך עבר שינויים על ידי אנשי הראשל”צ, במטרה להשיג בגוף שליטה מלאה, לעתים תוך חוסר שקיפות.

מועצת הרבנות הראשית לישראל לא כפופה לתקנון עבודה מסודר, ובשנים האחרונות התנהלו בתוכה דיונים, במטרה לגבש נוסח מוסכם לתקנון כזה.

בכינוס המועצה בקיץ שעבר, הונח לאישור חבריה נוסח סופי של תקנון עבודה, זאת לאחר שאושר בידי גורמים משפטיים. אלא שברגע האחרון ההצבעה נדחתה, לאור העובדה כי זו הייתה הישיבה האחרונה שבה כיהן הרב הראשי האשכנזי, הגר”ד לאו, בתפקיד נשיא המועצה.

מחר (חמישי) חברי מועצת הרבנות הראשית צפויים להצביע על אישור התקנון.  אלא שמעיון בשני הנוסחים – הנוסח הקודם שהונח בקיץ, וזה שיובא לאישור – מגלה כי הנוסח עבר שינויים משמעותיים.

כך, לדוגמה, סעיף שקבע כי ישיבות המועצה יוקלטו באופן גורף, עבר שינוי כך שיהיה ניתן להחריג ישיבות מסוימות שלא יוקלטו “בנסיבות מוצדקות”, באופן רחב, שמאפשר לא להקליט את כל הישיבות.

סעיף נוסף שבוטל לחלוטין קבע, כי מזכיר המועצה יהיה אחראי לניהול התקין של פרוטוקול הישיבה.

אדמקר מציין, כי סעיפים אחרים ששונו נועדו להשיג לראשל”צ שליטה כמעט מלאה במועצה ובהחלטות המתקבלות. כך, לדוגמה, סעיף שקבע כי שני הרבנים הראשיים רשאים ביחד לכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין – בוטל.

סעיף שקבע כי אם הרב הראשי שאינו מכהן כנשיא המועצה הגיש הצעה לסדר היום, ייכלל הנושא בסדר יום של הישיבה שנקבעה – בוטל.

גם סעיף שקבע כי בהיעדר נשיא המועצה מהישיבה, ישב בראש הישיבה הרב הראשי השני המכהן כנשיא בית הדין הגדול – במקרה הנוכחי, הגר”ד לאו – עבר שינוי כך שנשיא המועצה הגר”י יוסף יוכל למנות את כל אחד מחבריה לשמש יו”ר הישיבה.

לטענת אנשי לשכתו של הראשל”צ , השינויים בוצעו בתיאום עם גורמים משפטיים, ולמרות זאת הם מלמדים כי פעלו להשיג שליטה מלאה במועצת הרבנות, תוך דחיקה של הגר”ד לאו וכוונה לצמצם את השקיפות בדיונים ובהחלטותיה, וככל שתקנון זה יאושר – התקנון שכולל השינויים ייכנס לתוקף.

מלשכת הרב הראשי יצחק יוסף טרם נמסרה תגובה.

 

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
    נו... ממשיכים בדרכו של דרעי ...וש"ס
    14/03/2019 00:19
    דודו