News1 חושף: יואב סגלוביץ’ הדליף לאשכנזי מידע מחקירה טרם עדותו

יואב סגלוביץ', המצטרף הטרי ל'יש עתיד', שכיהן כראש אגף החקירות, קיים פגישה סודית עם גבי אשכנזי, אז הרמטכ"ל, והדליף לו לפני עדותו מידע וממצאים מחקירת מעורבים שכבר נחקרו בפרשת הרפז • אשכנזי גילה בעדותו בטעות את דבר הפגישה
חיים טוויל
ח' סיון התשע"ו / 14.06.2016 12:08

ניצב (בדימוס) יואב סגלוביץ’, שהצטרף למפלגת ‘יש עתיד’, שיבש הליכי חקירה ומשפט בפרשת הרפז, במאמץ למנוע הפללתו של המטכ”ל דאז, גבי אשכנזי. כך חושף העיתונאי יואב יצחק באתר News1.

לפי הדיווח, סגלוביץ’ – שקודם לכן הביע התנגדות נחרצת לפתיחת חקירה בפרשה –  פעל כדי לחלץ את ידידו גבי אשכנזי מאימת הדין, וכדי להטיל את האחריות הבלעדית לזיוף על בועז הרפז, תוך שיבוש חקירה.

לפי News1, דבר השיבוש התגלה באקראי, מתוך הקלטה שתיעדה את חקירתו של אשכנזי, נוכח טעות שביצע אשכנזי בחקירתו.

מבדיקת News1 עולה, כי מרגע שדעתו של סגלוביץ’ נגד חקירה לא התקבלה, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין נאלץ להורות על קיום חקירה – נוכח הלחץ הציבורי והחשדות שהועלו בפניו, פעל סגלוביץ’ כדי לסכלה. 

ממידע שהובא ל-News1 עולה כי גבי אשכנזי מסר עדות ביום 28.08.10 בפני רפ”ק ניב ארזי. במעמד נכחו: ראש צוות החקירה ניצב דודי מנצור, ותת-ניצב חיים אפרגן. חקירתו החלה בשעה 20:30 והסתיימה 23:15.

אשכנזי נשאל שוב ושוב על המידע שהיה בידיו אודות ‘מסמך הרפז’ ותוכנו. אשכנזי דחה את החשדות נגדו, לרבות שאלות שעלו – האם סייע לגורם מסוים “לבשל” את תוכנו של המסמך, שנועד לפגוע בשר הביטחון אהוד ברק וברמטכ”ל המיועד יואב גלנט.

במעמד זה גילה אשכנזי לחוקרים כי הוא שוחח בנושא זה עם סגלוביץ’ ועם דודי כהן (-מפכ”ל המשטרה דאז), שלא במסגרת החקירה, והכחיש בפניהם את הטענות נגדו.

אשכנזי גילה לחוקרים כאמור, בטעות ו/או בתום לב: “אפילו דיברתי עם דודי עם דודי ועם סגלוביץ’. הם באו אלי להודיע לי פחות או יותר מה הממצאים שלכם…”

לפי News1, מעדותו עולה מפורשות: השניים הכינו את אשכנזי לקראת חקירתו-עדותו, ועשו זאת למטרה אחת: לסכל חקירת האמת, למנוע “נפילתו” של ידידם ולחבל במיצוי הדין נגדו.

יואב יצחק מדווח עוד, כי סגלוביץ’ וכהן לא דיווחו רשמית על הפגישה עם אשכנזי; סגלוביץ’ וכהן לא רשמו זכרון דברים, כמתחייב בנסיבות אלה; ובלשכתו של הרמטכ”ל אשכנזי מחקו מיומנו את עצם קיום הפגישה. 

לדברי יואב יצחק, “המידע, המעיד על עבירות חמורות שבוצעו במהלך החקירה הרגישה, מחייב פתיחת חקירה נגד סגלוביץ’ ונגד דודי כהן, בחשד לשיבוש הליכי חקירה, מתוך מניעים אישיים, זרים ופליליים”. 

יצוין, כי גם בימים אלה פועל סגלוביץ’ להכשיר את דמותו של אשכנזי כאיש ציבור – בטענה שהוא טוהר מכל חשד בחקירות בפרשת הרפז, ולכן כשיר להצטרף למפלגת ‘יש עתיד’.

סגלוביץ’ נמנע ממתן תגובתו למרות שהתבקש ליתן התייחסות.

הדפס כתבה

תגובות

הוסף תגובה חדשה
אין תגובות