זעזוע: משרד ראש הממשלה מעביר מיליונים לבירורי גיור של 'צהר'

אז מה אם יש יריבות קשה עם הרבנות? משרד רה"מ יעביר ל'צוהר' 10 מיליון ש"ח בשנתיים הקרובות, כדי שיסייע בהכנות לגיור • למרות שהרשל"צ הכריז ש"רבני צהר עושים דברים חמורים ביותר" – הרבנים הראשיים לא הביעו התנגדות • באתר 'שורשים' נכתב בצורה בולטת שמדובר בפרויקט של 'צהר' – אבל בלשכת הראשל"צ אומרים: "כפי הידוע לנו, אין מדובר ב׳צהר׳" • ומה קרה ליוזמת הגר"ד לאו להקים מנהלת רשמית שתטפל בנושא?